Logo
Menubalk
Heart Matters homepage Heart at Work® Leiderschapscoaching Teamontwikkeling Publicaties Contact

Teamontwikkeling

Een team is een:

  • niet te grote groep mensen met
  • aanvullende kwaliteiten
  • gecommitteerd aan missie/doelstellingen
  • met een overeengekomen manier van (samen)werken
  • waarvoor ze elkaar wederzijds verantwoordelijk houden

Een top team worden, vraagt ontwikkeling. Die ontwikkeling kent drie fasen (bron: D. Whitaker; The Spirit of Teams)

Ontwikkeling van top teams

Het is essentieel regelmatig stil te staan bij de effectiviteit van het team. Belangrijke vragen in dat kader zijn:

  • wat zijn uit onze eigen ervaring kwaliteiten/eigenschappen van een top team?
  • hoe scoren (1-10) we die eigenschappen voor dit team?
  • in welke ontwikkelingsfase zitten we als team?
  • wat ervaren we als helpend/belemmerend in elkaars gedrag?
  • wat gaat goed, wat kan beter?

Wil een team groeien, dan is het essentieel ‘denken’ te laten volgen door ‘doen’. Als een team niet optimaal functioneert, zijn er twee mogelijke oorzaken: men doet zonder gedacht te hebben, of men denkt voldoende, maar handelt niet! Een top team werkt dus aan bewustwording en verantwoordelijkheid:

Bewustwording

Tijdens het bespreken van bovenstaande vragen vindt er, op verschillende momenten, bewustwording plaats. Ten eerste is er bewustwording over wat ideaal zou zijn. Uitgangpunt is, dat we allemaal wel eens effectief teamwerk hebben ervaren (werk of privé). Door ons die ervaringen te herinneren en er woorden aan te geven, wordt ons eigen en daarmee ook het teambewustzijn gestimuleerd. Er ontstaat zo verbinding (er zijn opvallend veel overeenkomsten in onze ‘top’ ervaringen) en gezamenlijke ambitie.
Door vervolgens te scoren (1-10) hoe het ervoor staat op de benoemde (bewezen effectieve) eigenschappen, en ook te verkennen in welke groeifase het team zich bevindt, ontstaat bewustzijn over waar we staan en waar aan gewerkt moet worden. Door het uitwisselen van feedback ontstaat ook bewustwording over hoe het eigen gedrag over komt op anderen en waar op individueel niveau aan gewerkt moet worden.

Verantwoordelijkheid

Nu is de uitdaging om vanuit het bewustzijn, dat nu is ontstaan tot actie te komen. Door gezamenlijk te verkennen ‘wie’, ‘ wat’ gaat doen worden acties geconcretiseerd en wordt commitment aangegaan. Daarnaast dient te worden verkend, welke obstakels we onderweg zien en hoe we die kunnen ‘over komen’.

Bovenstaand proces is essentieel en kernachtig. Wij bieden het aan in korte sessies van een halve dag.

De kwaliteit van de onderlinge relaties binnen een team is bepalend voor de prestatie die het team kan leveren!

Het is verbazend hoe weinig tijd we vaak aan die relatiekwaliteit besteden!

© Heart Matters 2002-2022
Heartmatters logo