Logo
Menubalk
Heart Matters homepage Heart at Work® Leiderschapscoaching Teamontwikkeling Publicaties Contact

Programma's

Binnen het Heart at Work® programma concept maken we gebruik van de volgende maatwerk en generieke muziektheater programma's geproduceerd door onze partner Plezant Producties. Voor fragmenten van enkele van de hieronder genoemde producties gaat U naar: www.plezant.nl.

Heartdrug (Algemeen)

'Heartdrug' is een muziektheatervoorstelling over het boeien en binden van mensen. Als rode draad door het programma loopt de strijd tussen 'hoofd' en 'hart' van een mens. Een mens met een innerlijke dialoog waar veel mensen zich in zullen herkennen: over de knop die je omzet tussen privé en werk; over betrokkenheid; over de omgang met je collega's en je manager; over de zoektocht naar geluk en tevredenheid in je werk; over het evenwicht tussen 'willen' en 'moeten'. Heartdrug wordt opgevoerd door 3 acteurs en vier muzikanten.

Zullen we dansen 1 (Gezondheidszorg)

'Zullen we dansen gaat over prachtige mensen die hun leven ten dienst stellen van de zorg en is met veel respect voor die mensen gemaakt. De voorstelling gaat over professionals in de zorg, over hun dilemma's, hun dromen waarmee ze gingen studeren en hoe het daarmee staat in de werkelijkheid van vandaag. In 'zullen we dansen' volgen we een verpleegkundige, een arts en een patiënt met ieder hun eigen beleving van de werkelijkheid. De voorstelling confronteert en inspireert zonder het 'opgestoken vingertje' van een moreel oordeel.

Zullen we dansen 2 (Zorginstellingen)

Deze voorstelling is speciaal geschreven voor de medewerkers van bejaarden- en verzorgingshuizen. Ook hier dreigen soms de 'dromen' waarmee gekozen werd voor het vak ten onder te gaan door werkdruk. Ook hier is het samenspel met elkaar cruciaal voor plezier

Integriteit (Overheid)

Een voorstelling die ambtenaren in dialoog brengt over de ethische dilemma's. Met het afleggen van hun ambtseed zweren ze hun ambt integer te zullen uitoefenen. In de praktijk is er echter vaak gewetensnood. Hoe ga je daarmee om, waar zit je kompas, en hoe gebruik je het?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden. De theaterproducties reiken 'taal' aan op basis waarvan medewerkers met elkaar in dialoog kunnen komen. De voorstellingen zijn niet normatief maar willen een spiegel zijn die zo'n helder beeld geeft dat iedereen er zijn/haar eigen werkelijkheid in kan en mag zien. Een uitwisseling van beelden wordt zo onontkoombaar.

Bekijk onze klantenlijst en de case van PricewaterhouseCoopers.

© Heart Matters 2002-2023
Heartmatters logo